Genealogia Gruca, Grajcar, Żyłka, Günther, Drosik

Idzi Gruca + Marcella (Marcjanna) Hyra

11 dzieci
Maryanna Gruca
Urodziny: 18 maja 1834 24 22Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska
Śmierć: 13 czerwca 1848Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska
Justyna Gruca
Urodziny: 27 listopada 1839 30 27Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska
Śmierć: 25 marca 1844Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska
Wiktorya Małgorzata Gruca
Urodziny: 3 lipca 1846 36 34Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska
Śmierć: 10 marca 1849Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska
Adam Gruca
Urodziny: 20 sierpnia 1850 41 38Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska
Śmierć: 6 września 1850Jaciska, Panki, kłobucki, śląskie, Polska

Rodzice Dziadkowie

Dane grupy rodzinnej
Ślub 22 stycznia 1832
ŹródłoAkt małżeństwa Idzi Gruca + Marcella Chyra 1832
Tekst:
4. Panki Działo się w Wsi Truskolasach dnia dwudziestego drugiego Stycznia Tysiąc Osmset trzydziestego drugiego roku ogodzinie trzeciey po południu. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Franciszka Szymosia lat czterdzieści pięć i Szczypana Szmigiel lat trzydzieści sześć mających, obydwóch Gospodarzy w Pankach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Idziem Grucą Młodzianem Parobkiem w Jaciskach zamieszkałym urodzonym w Jaciskach zJana i Katarzyny z Mazurów małżonków Gruców tamże zamieszkałych lat dwadzieścia trzy mającym a Panną Marcellą córką Franciszka i Kryztyny małżonków Hyrów w Pankach zamieszkałych lat dwadzieścia liczącą, w Pankach urodzoną i Przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach piętnastym /skreślone/ siódmym, piętnastym i dwudziestym drugim miesiąca i roku bieżącego w Parafii Truskolaskiey. Było też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców tak nowozaślubioney jak też zaślubionego. Tamowanie małżeństwa nie zaszło, małżonkowie zaś oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez Nas podpisany, gdyż oni pisać nie umią. X Marian Gołębiowski, proboszcz parafii Truskolaskiey.
Ostatnia zmiana 14 lutego 201216:07:12

przez: sz